เกรดกระดาษ CA or M
CA หรือ M เป็นกระดาษคราฟสำหรับทำลอนลูกฟูกมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรงในการป้องกันแรงกระแทก
เหมาะสมกับการทำลอนลูกฟูกขนาดต่างๆ ตามที่ต้องการ

การใช้งาน: ใช้สำหรับทำลอนลูกฟูกแบบต่างๆ ,กระดาษผิวกล่องด้านใน และไส้กล่อง
สำหรับกั้นสินค้าไม่ให้กระทบกระแทกกันขณะขนย้าย
น้ำหนักมาตรฐาน มี 125 แกรม

เกรดกระดาษ KI กระดาษ KI125, 150, 185
KI เป็นกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรด KI มีคุณสมบัติความแข็งแรงและความทนทาน
ปานกลาง
เหมาะสำหรับทำเป็นกล่องบรรจุสินค้าในประเทศ
การใช้งาน: นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแก้ว,สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น
น้ำหนักมาตรฐาน มี 125,150,185 แกรม

เกรดกระดาษ KA กระดาษ KA125, 150, 185, 230
KA เป็นกระดาษคราฟท์ ที่มีผิวด้านนอก เป็นสีน้ำตาลทอง หรือน้ำตาลเข้ม มีคุณสมบัติความแข็งแรงทนทาน
กันความชื้นได้บ้าง นิยมทำเป็นกล่องบรรจุสินค้า เพื่อการส่งออก

การใช้งาน: เหมาะสำหรับการผลิตกล่องบรรจุสินค้าทุกชนิด สินค้าทีมีน้ำหนักมาก หรือกล่องที่ต้องขนส่งระยะทางไกลๆ
วางทับกันหลายชั้นได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเลแช่แข็ง
ชิ้นส่วนยานยนต์รวมถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคต่างๆ น้ำหนักมาตรฐาน มี 125, 150, 185, 230 แกรม

เกรดกระดาษ KS กระดาษ KS170 or KW170
KS or KW กระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องเกรดนี้ เป็นกระดาษทำผิวด้านนอกเป็นสีขาว
มีความแข็งแรงและสวยงามเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่บรรจุ

การใช้งาน: นิยมใช้ในการทำกล่องบรรจุสินค้าประเภท ผัก ผลไม้และดอกไม้เพื่อการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้า
อาหารทะเลแช่แข็ง ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าที่บรรจุ แต่จะมีราคาสูงกว่าเกรดกระดาษชิดอื่น
น้ำหนักมาตรฐาน 170 แกรม

เกรดกระดาษ KJ กระดาษ KJ 125, 150, 185, 230
KJ เป็นกระดาษคราฟท์สำหรับทำผิวกล่องชนิดใหม่ พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า
ใช้มาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยคุณภาพของกระดาษจะมีความแข้งแรงสูง และมีระดับความชื้นที่เหมาะสม
ลักษณะงานเทียบเท่ากับกระดาษ KA นอกจากกระดาษ KJ ยังมีข้อดีตรงที่มีสีธรรมชาติสามารถนำไปใช้ทดแทน KA ได้


©2016 Unionpaper cartons. All Rights Reserved

Search