กล่องกระดาษลูกฟูก Corrugated carton
กล่องกระดาษลูกฟูก ส่วนใหญ่ที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์และเห็นกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาด คือกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์
ไปสู่จุดหมายปลายทางโดยไม่ให้เกิด
การเสียหาย กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อ
 และเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าได้อีกด้วย ฉะนั้นการเลือกกล่องให้ถูกต้อง
กับการใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดมาตรฐานของกล่อง รวมทั้งการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพ
สำหรับ
ใช้เป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเภทของกล่องกระดาษลูกฟูกที่นิยมใช้

©2016 Unionpaper cartons. All Rights Reserved

Search