แผ่นกระดาษลูกฟูก  Corrugated Sheet Board
แผ่นกระดาษลูกฟูก  Corrugated Sheet Board เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ และตัวลอนลูกฟูกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์
แผ่นกระดาษลูกฟูก


แผ่นกระดาษลูกฟูกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน

1.กระดาษผิวหน้า (Liner) เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะใช้กระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสีสำหรับการใช้งานที่ต้องการ
   ความแข็งแรงสูงนอกจากนี้อาจใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสำหรับงานทั่วไป

 
2.กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) ใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราฟท์ เยื่อฟางข้าว หรือเยื่อ
กระดาษเก่าขึ้นกับความ
   แข็งแรงที่ต้องการนำมาขึ้นลอน
กระดาษลอนลูกฟูก

 

 

©2016 Unionpaper cartons. All Rights Reserved

Search